HMS

Vi tar HMS på alvor

  • Vi setter våre kunders sikkerhet og kvalitet i sentrum.
  • Vi fokuserer daglig på våre medarbeideres sikkerhet.
  • Summen av dette blir leveringssikkerhet og kvalitet for Dere.

Omfangsbeskrivelse for Ledelsessystemet for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø (PDF)

SERVICETELEFON

ÅPENT HELE DØGNET:

TLF: 32 81 40 60